ست پولی کش Hydra Grip-O-Matic

مشخصات فنی

نام ست بیرون کشنده

ست پولی کش Hydra Grip-O-Matic -

مدل ست بیرون کشنده

Hydra Grip-O-Matic -

برند ست بیرون کشنده

Power Team -

ظرفیت (ton)

[6-30] -

دسترسی (mm)

266.7 -

گسترش (mm)

[200-540] -

وزن ( کیلوگرم )

32.3 -

تنوع محصول

{{x.Title}}
{{q.Title}}
{{m.answer}}

ثبت نظر