سیلندر دو طرفه سری RH

مشخصات فنی

نام سیلندر هیدرولیک

سیلندر دو طرفه سری RH -

مدل سیلندر هیدرولیک

سری RH -

برند سیلندر هیدرولیک

Power Team -

ظرفیت سیلندر (Tons)

[30-200] -

استروک (mm)

[38.1-257.2] -

ظرفیت روغن (cu. cm.)

[1.009-580] -

فضای موثر سیلندر (sq. cm)

[38-260.9] -

تناژ در 700 بار

[26.8-183.5] -

وزن ( کیلوگرم )

142 -

تنوع محصول

{{x.Title}}
{{q.Title}}
{{m.answer}}

ثبت نظر