سیلندر کتابی سری RLS

مشخصات فنی

نام سیلندر هیدرولیک

سیلندر کتابی سری RLS -

مدل سیلندر هیدرولیک

سری RLS -

برند سیلندر هیدرولیک

Power Team -

ظرفیت سیلندر (Tons)

[5-150] -

استروک (mm)

[11.1-15.9] -

ظرفیت روغن (cu. cm.)

[10-282] -

قطر حفره (mm)

[28.6-158.8] -

فضای موثر سیلندر (sq. cm)

[6.4-197.9] -

تناژ در 700 بار

[4.5-139.2] -

وزن ( کیلوگرم )

23.6 -

تنوع محصول

{{x.Title}}
{{q.Title}}
{{m.answer}}

ثبت نظر