سیلندر کم ارتفاع سری RSS

مشخصات فنی

نام سیلندر هیدرولیک

سیلندر کم ارتفاع سری RSS -

مدل سیلندر هیدرولیک

سری RSS -

برند سیلندر هیدرولیک

Power Team -

ظرفیت سیلندر (Tons)

[10-250] -

استروک (mm)

[38.1-76.2] -

ظرفیت روغن (cu. cm.)

[2.469-725] -

قطر حفره (mm)

[42.9-203.2] -

فضای موثر سیلندر (sq. cm)

[14.4-323.9] -

تناژ در 700 بار

[10.2-227.8] -

وزن ( کیلوگرم )

99.7 -

تنوع محصول

{{x.Title}}
{{q.Title}}
{{m.answer}}

ثبت نظر