فلنج بازکن هیدرولیکی 1 تا 1.5 تن

مشخصات فنی

نام فلنج بازکن

فلنج بازکن هیدرولیکی 1 تا 1.5 تن -

برند فلنج بازکن

Bolting Systems -

ظرفیت (ton)

[1-1.5] -

حداقل بازکن فلنج با لبه ضخیم (mm)

[14.3-31.8] -

حداکثر بازکن فلنج با لبه ضخیم (mm)

[101-292] -

ظرفیت روغن (cm3)

[10.3-57.4] -

وزن ( کیلوگرم )

10 -

تنوع محصول

{{x.Title}}
{{q.Title}}
{{m.answer}}

ثبت نظر