مهره بر HNS

مشخصات فنی

نام اسپلیتر مهره

مهره بر HNS -

برند اسپلیتر مهره

Bolting Systems -

ظرفیت نیرو (ton)

[15-25] -

ضخامت سری (mm)

[25.4-38.1] -

تیغه یدک

308840 / 351985 / 308022 -

وزن ( کیلوگرم )

13.15 -

تنوع محصول

{{x.Title}}
{{q.Title}}
{{m.answer}}

ثبت نظر