کیت افشور فلنج باز کن هیدرولیکی

مشخصات فنی

نام کیت بازکن هیدرولیک

کیت افشور فلنج باز کن هیدرولیکی -

برند کیت بازکن هیدرولیک

Bolting Systems -

نوع نعل

Serrated / Stepped -

حداکثر نیروی بازکن (Tons)

15 -

حداقل صافی سر (mm)

05 -

حداکثر صافی سر (mm)

15 -

نوع بازکن

Hydraulic -

ظرفیت روغن (cc)

16 -

حداکثر فشار کارکرد (bar)

700 -

وزن ( کیلوگرم )

3.2 -

تنوع محصول

{{x.Title}}
{{q.Title}}
{{m.answer}}

ثبت نظر