استانداردهای کیفی (bolting system)

تعهد بولتینگ سیستم به کیفیت را آشکارا می‌توان در هر کاری که انجام می ‌دهیم دید، از دریافت مواد خام گرفته تا نحوه پشتیبانی ما از مشتریانمان که تا سال‌ ها بعد از خرید محصولاتمان ادامه دارد. بولتینگ سیستم در استاندارد کیفی ISO 9001:2000 ثبت شده است. استاندارد ISO 9001:2000 ایجاب می‌ کند که شرکت ‌ها از استاندارد‌‌های مدیریت، روش اداره، توسعه محصول، ساخت و بهبود مستمر پیروی کنند. ثبت‌ شدن نام ما در این استاندارد مؤید آن است که بولتینگ سیستم اسناد مربوط به فرایندها، از تأمین‌کننده تا مشتری، بازرسی، جابه ‌جایی و آموزش را انتخاب کرده است و رعایت می ‌کند. ISO 9001 همچنین انجام ممیزی ‌های دوره‌ ای داخلی و خارجی را الزامی می ‌کند تا اطمینان حاصل شود همه جنبه ‌های کاری که روی کنترل کیفی اثر گذارند تحت پایش قرار دارند. این امر همواره فلسفه ما بوده و خواهد بود ، و تضمینی است که به شما می‌ دهیم.

گواهی ثبت ISO 9001:2008بولتینگ سیستم را ببیند.

برخی ابزارهای بولتینگ سیستم با استفاده از سیلندرهای هیدرولیک Power Team ساخته می ‌شوند که معیارهای تعیین ‌شده در بخش B30.1 استاندارد انجمن مهندسان مکانیک آمریکا، ASME B30.1، کاملاً در آن‌ ها رعایت می ‌‌‌شود: سیلندرهای ما طوری طراحی می ‌شوند که دست‌ کم ضریب اطمینان ۲ تا ۱ را برای موادی با استحکام تسلیم معمولی داشته باشند؛ هر سیلندر در فشار معادل ۱۲۵ درصد فشار نامی و در کورس کامل تست می‌ شود و برای اطمینان از داشتن کارایی و نداشتن نشتی تحت بازرسی قرار می ‌گیرند.

گیج‌های پرفشار بولتینگ سیستم طبق توصیه‌های تعیین‌شده در بخش B40.1 استاندارد انجمن مهندسان مکانیک آمریکا، ASME B40.1، Grade1A یا B طراحی می‌شوند.

بولتینگ سیستم خود را متعهد به طراحی، ساخت و بازاریابی محصولاتی می‌داند که مطابق با یا فراتر از نیازهای مشتریان‌مان باشند. بولتینگ سیستم اظهارنامة ادغام یا اظهارنامة انطباق و علامتCE را برای محصولاتی که با دستور‌العمل‌های اتحادیة اروپا سازگاری دارند درج می‌کند.

در شلنگ‌های بولتینگ سیستم معیارهایی که در مشخصات مؤسسة جابه‌جایی مواد شمارةIJ100 تعیین شده است رعایت می‌شود. بر اساس روال تعیین‌شده در این استاندارد، شلنگ‌های هیدرولیک باید:

۱. دارای دست‌کم عمر کاری ۳۰۰۰۰ دور در ظرفیت مجاز کامل باشند.

۲. کم‌ترین فشار پارگی آن‌‌ها دست‌کم دوبرابر فشار کاری مجاز باشد.

الف. نرخ پارگی شلنگ‌‌های مورد تأیید CE در فشار کاری اسمی ۴:۱ است.

هرگاه مقرر شده باشد، تجهیزات پمپ قدرت الکتریکی بولتینگ سیستم با الزامات طراحی، مونتاژ و تست انجمن استانداردهای کانادا (CSA) مطابقت می‌کنند. توجه: در صورت نیاز به گواهی CSA، درخواست گواهی باید در زمان سفارش پمپ داده شود.

هر گاه مقرر شود، تجهیزات پمپ قدرت الکتریکی بولتینگ سیستم با الزامات طراحی، مونتاژ و تست استاندارد NEMA 12، استاندارد انجمن ملی سازندگان تجهیزات الکتریکی، مطابقت خواهد داشت. این استاندارد مربوط به قطعات الکتریکی مورد استفاده برای مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار است.

همة اجزای هیدرولیکی برند بولتینگ سیستم طوری طراحی و/یا تست می‌شوند که برای استفاده در حداکثر فشار کاری psi ۱۰۰۰۰ (bar 960) ایمن باشند، مگر اینکه معیار دیگری به‌طور ویژه تعیین شده باشد.

همة محصولات ما طی تولید تحت بررسی‌‌‌های کیفی قرار می‌گیرند. تمامی مواد دارای گواهی‌نامه و قابلیت ردیابی کارخانة ساخت هستند. پیش از خروج از کارخانه تمامی محصولاتی که دارای فشار هستند با حداکثر فشار کاری تست می‌شوند تا از قابلیت اعتماد آن‌ها در محل استفاده اطمینان حاصل شود. ما برای گنجاندن آخرین مشخصات در محصولاتمان در این سایت از هیچ تلاشی فروگذار نیستیم. وارانتی مادام‌العمر PowerthoneTM بولتینگ سیستم به‌طور کامل‌تری شرح داده شده است.